Tacticool

C4

Matieriał wybuchowy który może być podłożony/przyczepiony do czegokolwiek. Obrażenia i promień są duże więc uważaj!

Podstawowe informacje

WyglądBazowe statystykiOpisCena
Czas odnowienia (s)Promień obrażeń (m)Opoźnienie po śmierci (s)
special156.52.7

Podłóż i zdetonuj materiał wybuchowy zdalnie.

50,000silver currency

Informacje o ulepszeniach

UlepszeniePoziom 1Poziom 2Poziom 3Poziom 4Poziom 5Razem
Czas odnowienia (s)12.720,000silver currency11.560,000silver currency9.2240,000silver currency7600,000silver currency4.71,200,000silver currency2,120,000silver currency
Promień obrażeń (m)7.230,000silver currency7.970,000silver currency8.6300,000silver currency9.3740,000silver currency101,500,000silver currency2,640,000silver currency
Opoźnienie po śmierci (s)2.315,000silver currency1.955,000silver currency1.5210,000silver currency1.1530,000silver currency0.71,000,000silver currency1,810,000silver currency
Razem6,570,000silver currency
GRIMLOK 2019 - 2021