Ga tàu cũ - Chiếm cứ điểm

old depot
GRIMLOK 2019 - 2021