Tacticool

Thông tin về phụ kiện súng (mod)

Thông tin sơ lược

Mod là vật phẩm nâng cấp. Khi một Mod được trang bị trong một ô phù hợp, nó sẽ tăng chỉ số nội tại cho vũ khí

 • Mở khóa một Mod yêu cầu 25 Bản thiết kế của cùng một cấp độ hiếm.
 • Mỗi Mod được thiết kế cho một lớp vũ khí cụ thể. Bạn không thể sử dụng Mod đã được mở khóa với vũ khí của lớp khác.
 • Các mod không được gắn với Vũ khí chưa được nâng cấp tới 1 cấp cụ thể và có thể được cài đặt trên bất kỳ vũ khí nào trong lớp tương ứng.
 • Chỉ có một phần của mỗi Mod tồn tại. Để sử dụng Mod trên vũ khí khác, trước tiên bạn phải gỡ cài đặt nó từ vũ khí hiện tại. Mod càng hiếm thì càng mất nhiều thời gian để gỡ cài đặt.
 • Nếu một Mod đang được gỡ cài đặt, bạn vẫn có thể sử dụng vũ khí đó, nhưng các hiệu ứng Mod sẽ không hoạt động.
 • Thời gian gỡ cài đặt có thể được giảm cho Vàng hoặc bằng cách xem quảng cáo.
 • Các Mod Combo huyền thoại chỉ có thể được mở khóa khi cả 3 loại mod trong một nhánh được nâng cấp hoàn toàn.
 • Các vũ khí vàng không gắn được mod.

Làm thế nào để có được bản thiết kế.

Bản thiết kế là vật phẩm được sử dụng để mở khóa Mod.

Có nhiều cách khác nhau để có được Bản thiết kế:

 • Bằng cách chuyển đổi chúng trong Workshop.
 • Bằng cách nhận rương Roulette Wheel: Cấp common chứa 1 Bản thiết kế common, Cấp uncommon chứa 2 Bản thiết kế common và Cấp rare chứa 3 Bản thiết kế common. Chủ sở hữu Club Pass cũng nhận thêm 50% Bản thiết kế từ rương Roulette Wheel.
 • Thông qua các ưu đãi đặc biệt xuất hiện trong Cửa hàng.
 • nhận từ Supply Drop
 • nhận từ Lucky Kit
 • Như một phần thưởng cho việc đạt Cấp độ Battle Pass hoặc Cấp độ Elite Battle Pass nhất định
 • nhận từ Video Reward Kits

Thông số Mod

 • Movement Speed - xác định nhân vật di chuyển nhanh như thế nào với vũ khí trong tay. Không ảnh hưởng đến tốc độ khi cúi xuống.
 • Clip Capacity - lượng đạn tối đa mà vũ khí có thể có trong một băng đạn
 • Reload Speed — xác định nhân vật có thể chèn một băng đạn mới vào vũ khí nhanh như thế nào
 • Range — khoảng cách tối đa của tầm bắn
 • Aim Area — chiều rộng của hình nón trong mà vũ khí cần để khóa mục tiêu
 • Accuracy — xác định độ chính xác khi bắn ở bất kỳ trạng thái nào (chạy, đứng, ngồi)
 • Fire Movement Speed — xác định nhân vật di chuyển nhanh như thế nào trong khi bắn
 • Fire Rate — xác định vũ khí có thể bắn đạn nhanh như thế nào
 • Adjusted Fire Duration — xác định thời gian cho đến khi mất độ chính xác của vũ khí trong khi bắn nhanh
 • Mobile Fire Mode Accuracy — xác định độ lệch đạn khi vừa bắn vừa di chuyển
 • Aim Speed — xác định tốc độ khóa mục tiêu của vũ khí vào kẻ thù
GRIMLOK 2019 - 2022