Tacticool

Tính toán chi phí Mod

Tại đây bạn có thể dễ dàng kiểm tra lượng bạc bạn cần để nâng cấp mod.

Tính toán nhanh

LegendaryEpicRareUncommonCommonSố lượng bạc
 250500,000 silver currency
 25150300,000 silver currency
 251257501,500,000 silver currency
 2510050030006,000,000 silver currency
25753001500900018,000,000 silver currency
GRIMLOK 2019 - 2022