Tacticool

Nhân vật hạng Common

Số vũ khí đặc biệt có thể mang theo: 1. Các nhân vật có thể được nâng cấp với các mảnh để tăng số máu. Tổng cộng có 15 cấp độ nâng cấp. Dưới đây là danh sách đầy đủ các nâng cấp các nhân vật và giá của chúng.

Nhân vật

TênNgoại hìnhMáu gốcNội tại chiến đấu
RookieRookie1,400

Không có

HawkHawk1,900

+20% tốc độ di chuyển và tốc độ ngắm bắn

JasonJason2,100

+60% số đạn trong 1 băng đạn và tốc độ thay đạn

BorisBoris2,000

-20% tất cả sát thương nhận vào

ThorThor2,000

-20% độ lệch đạn

RickRick1,900

+25% tốc độ nhả đạn

MishkaMishka2,000

-60% sát thương cận chiến

Hồi dash nhanh hơn và tích được 2 stacks

Tiến độ nâng cấp

TênMáu
LVL 1LVL 2LVL 3LVL 4LVL 5LVL 6LVL 7LVL 8LVL 9LVL 10LVL 11LVL 12LVL 13LVL 14LVL 15
Rookie1,4001,5001,6051,7151,8301,9502,0752,2052,3402,4802,6252,7752,9303,0903,255
Hawk1,9002,0002,1052,2152,3302,4502,5752,7052,8402,9803,1253,2753,4303,5903,755
Jason2,1002,2002,3052,4152,5302,6502,7752,9053,0403,1803,3253,4753,6303,7903,955
Boris2,0002,1002,2052,3152,4302,5502,6752,8052,9403,0803,2253,3753,5303,6903,855
Thor2,0002,1002,2052,3152,4302,5502,6752,8052,9403,0803,2253,3753,5303,6903,855
Rick1,9002,0002,1052,2152,3302,4502,5752,7052,8402,9803,1253,2753,4303,5903,755
Mishka2,0002,1002,2052,3152,4302,5502,6752,8052,9403,0803,2253,3753,5303,6903,855
Số mảnh để nâng cấp
Số mảnh5102040801502755009001,5002,4003,8006,0009,500
GRIMLOK 2019 - 2021