Tacticool

Nhân vật hạng Rare

Số vũ khí đặc biệt có thể mang theo: 2. Không như nhân vật hạng Common và Uncommon , nhân vật hạng Rare chỉ có thể nâng cấp tới cấp 12. Dưới đây là danh sách đầy đủ các nâng cấp các nhân vật và giá của chúng.

Nhân vật

TênNgoại hìnhMáu gốcNội tại chiến đấu
VargVarg3,500

+30% tốc độ di chuyển và tốc độ ngắm bắn

DavidDavid4,000

+100% số lượng đạn trong 1 băng đạn và tốc độ thay đạn

RPG: +1 viên

SyndromeSyndrome3,700

-30% sát thương nhận vào

Hồi phục chậm

JoeJoe3,700

-35% độ lệch đạn

ValeraValera3,500

+35% tốc độ nhả đạn

CapisceCapisce3,800

-70% sát thương cận chiến

Hồi dash nhanh hơn và tích được 2 stacks

Tiến độ nâng cấp

TênMáu
LVL 1LVL 2LVL 3LVL 4LVL 5LVL 6LVL 7LVL 8LVL 9LVL 10LVL 11LVL 12
Varg3,5003,6603,8254,0004,1804,3704,5654,7704,9855,2105,4455,690
David4,0004,1804,3654,5604,7654,9805,2055,4405,6855,9406,2106,490
Syndrome3,7003,8654,0404,2204,4104,6104,8155,0305,2555,4905,7405,990
Joe3,7003,8654,0404,2204,4104,6054,8155,0305,2555,4905,7356,000
Valera3,5003,6553,8203,9904,1704,3554,5504,7554,9705,1955,4305,675
Capisce3,8003,9704,1504,3354,5304,7354,9505,1755,4105,6555,9106,175
Số mảnh để nâng cấp
Số mảnh5102040801502755009001,5002,400
GRIMLOK 2019 - 2021