Tacticool

Nhân vật hạng Uncommon

Số vũ khí đặc biệt có thể mang theo: 1. Các nhân vật có thể được nâng cấp với các mảnh để tăng số máu. Tổng cộng có 15 cấp độ nâng cấp. Dưới đây là danh sách đầy đủ các nâng cấp các nhân vật và giá của chúng.

Nhân vật

TênNgoại hìnhMáu gốcNội tại chiến đấu
KlausKlaus2,900

+25% tốc độ di chuyển và tốc độ ngắm bắn

ShiShi3,200

+80% số lượng đạn trong 1 băng đạn và tốc độ thay đạn

VictorVictor3,000

-25% sát thương nhận vào

TravisTravis2,900

+30% tốc độ nhả đạn

SpencerSpencer3,000

-30% độ lệch đạn

BatyaBatya3,000

-65% sát thương cận chiến

Hồi dash nhanh hơn và tích được 2 stacks

Tiến độ nâng cấp

TênMáu
LVL 1LVL 2LVL 3LVL 4LVL 5LVL 6LVL 7LVL 8LVL 9LVL 10LVL 11LVL 12LVL 13LVL 14LVL 15
Klaus2,9003,0153,1353,2603,3903,5253,6653,8103,9604,1204,2854,4554,6354,8205,015
Shi3,2003,3303,4653,6053,7503,9004,0554,2204,3904,5654,7454,9355,1305,3355,550
Victor3,0003,1203,2453,3753,5103,6503,7953,9504,1104,2754,4454,6254,8105,0055,205
Travis2,9003,0153,1353,2603,3903,5253,6653,8103,9604,1204,2854,4554,6354,8205,015
Spencer3,0003,1203,2453,3753,5103,6503,7953,9504,1104,2754,4454,6254,8105,0055,205
Batya3,0003,1203,2453,3753,5103,6503,7953,9504,1104,2754,4454,6254,8105,0055,205
Số mảnh để nâng cấp
Số mảnh5102040801502755009001,5002,4003,8006,0009,500
GRIMLOK 2019 - 2021