Tacticool

Adrenaline

Nó giúp bạn tăng tốc độ di chuyển và khiến bạn miễn nhiễm với khí gas.

Thông tin sơ lược

Ngoại hìnhChỉ số gốcMô tảGiá
Số lượngHồi lại (giây)Thời gian được tăng tốc chạy (giây)Thời gian dính tác dụng phụ (giây)
special12525

Tăng tốc độ chạy và cung cấp khả năng miễn dịch với gas trong một thời gian ngắn.

180,000silver currency

Thông tin nâng cấp

Nâng cấpLevel 1Level 2Level 3Level 4Level 5Toàn bộ
Số lượng295,000silver currency3450,000silver currency4990,000silver currency1,535,000silver currency
Hồi lại (giây)22.545,000silver currency2085,000silver currency17.5390,000silver currency15950,000silver currency12.51,900,000silver currency3,370,000silver currency
Thời gian được tăng tốc chạy (giây)2.340,000silver currency2.680,000silver currency2.9360,000silver currency3.2880,000silver currency3.51,700,000silver currency3,060,000silver currency
Thời gian dính tác dụng phụ (giây)4.530,000 silver currency470,000 silver currency3.5300,000 silver currency3740,000 silver currency2.51,500,000 silver currency2,640,000 silver currency
Toàn bộ10,605,000silver currency
GRIMLOK 2019 - 2022