Tacticool

C4

Một vật liệu nổ có thể được đặt / dán vào bất cứ thứ gì. Sát thương và bán kính nổ là lớn vì vậy hãy cẩn thận!

Thông tin sơ lược

Ngoại hìnhChỉ số gốcMô tảGiá
Hồi lại (giây)Bán kính nổ (m)Tự hủy sau khi nhân vật chết (giây)
special156.52.7

Đặt và kích nổ vật chất nổ dẻo bằng tay.

50,000silver currency

Thông tin nâng cấp

Nâng cấpLevel 1Level 2Level 3Level 4Level 5Toàn bộ
Hồi lại (giây)12.720,000silver currency11.560,000silver currency9.2240,000silver currency7600,000silver currency4.71,200,000silver currency2,120,000silver currency
Bán kính nổ (m)7.230,000silver currency7.970,000silver currency8.6300,000silver currency9.3740,000silver currency101,500,000silver currency2,640,000silver currency
Tự hủy sau khi nhân vật chết (giây)2.315,000silver currency1.955,000silver currency1.5210,000silver currency1.1530,000silver currency0.71,000,000silver currency1,810,000silver currency
Toàn bộ6,570,000silver currency
GRIMLOK 2019 - 2022