Tacticool

Lựu đạn choáng

Nổ sau khi chạm đất khoảng 1s, gây mù nhân vật và cả người chơi trong tầm ảnh hưởng, kể cả đồng minh và chính bản thân mình.

Thông tin sơ lược

Ngoại hìnhChỉ số gốcMô tảGiá
Thời gian bị choáng (giây)Thời gian hồi (giây)Bán kính ảnh hưởng (m)Thời gian gây mù cho bản thân và đồng đội (%)
special324960

Gây choáng tất cả mọi người bằng ánh sáng mạnh.

VIP Tree

Thông tin nâng cấp

Nâng cấpLevel 1Level 2Level 3Level 4Level 5Level 6Level 7Level 8Level 9Level 10Toàn bộ
Thời gian bị choáng (giây)3.0920,000silver currency3.1850,000silver currency3.3110,000silver currency3.4200,000silver currency3.57320,000silver currency3.72470,000silver currency3.9650,000silver currency4.08860,000silver currency4.291,100,000silver currency4.51,400,000silver currency5,180,000silver currency
Thời gian hồi (giây)22.0820,000silver currency21.650,000silver currency20.4110,000silver currency19.2200,000silver currency18320,000silver currency16.8470,000silver currency15.6650,000silver currency14.4860,000silver currency13.21,100,000silver currency121,400,000silver currency5,180,000silver currency
Bán kính ảnh hưởng (m)9.320,000silver currency9.550,000silver currency9.8110,000silver currency10.1200,000silver currency10.4320,000silver currency10.8470,000silver currency11.2650,000silver currency11.6860,000silver currency12.11,100,000silver currency12.61,400,000silver currency5,180,000silver currency
Thời gian gây mù cho bản thân và đồng đội (%)5820,000 silver currency5650,000 silver currency54110,000 silver currency52200,000 silver currency50320,000 silver currency48470,000 silver currency46650,000 silver currency44860,000 silver currency421,100,000 silver currency401,400,000 silver currency5,180,000 silver currency
Toàn bộ20,720,000silver currency
GRIMLOK 2019 - 2022