Tacticool

Lựu khí gas

Lựu đạn này sẽ xả một đám mây độc hại chỉ làm tổn thương đội địch. Đồng đội của bạn vẫn an toàn.

Thông tin sơ lược

Ngoại hìnhChỉ số gốcMô tảGiá
Số lượngHồi lại (giây)Thời gian tồn tại (giây)Sát thương gas
special1251212

Đạn, phát nổ và giải phóng khí độc.

140,000silver currency

Thông tin nâng cấp

Nâng cấpLevel 1Level 2Level 3Level 4Level 5Toàn bộ
Số lượng220,000silver currency360,000silver currency4240,000silver currency5600,000silver currency61,200,000silver currency2,120,000silver currency
Hồi lại (giây)22.515,000silver currency2055,000silver currency17.5210,000silver currency15530,000silver currency12.51,000,000silver currency1,810,000silver currency
Thời gian tồn tại (giây)13.210,000silver currency14.450,000silver currency15.6180,000silver currency16.8460,000silver currency18900,000silver currency1,600,000silver currency
Sát thương gas1330,000 silver currency1470,000 silver currency15300,000 silver currency16740,000 silver currency171,500,000 silver currency2,640,000 silver currency
Toàn bộ8,170,000silver currency
GRIMLOK 2019 - 2022