Tacticool

Lựu va đập

Lựu đạn này sẽ phát nổ khi tiếp xúc với bất kỳ loại đối tượng nào.

Thông tin sơ lược

Ngoại hìnhChỉ số gốcMô tảGiá
Số lượngHồi lại (giây)Bán kính nổ (m)Sát thương
special1202.54,500

Đạn, phát nổ khi va chạm và gây sát thương khu vực.

Freesilver currency

Thông tin nâng cấp

Nâng cấpLevel 1Level 2Level 3Level 4Level 5Toàn bộ
Số lượng265,000silver currency3270,000silver currency41,200,000silver currency1,535,000silver currency
Hồi lại (giây)18.42,500silver currency16.865,000silver currency15.2270,000silver currency13.6670,000silver currency121,300,000silver currency2,307,500silver currency
Bán kính nổ (m)2.630,000silver currency2.870,000silver currency2.9300,000silver currency3.1740,000silver currency3.21,500,000silver currency2,640,000silver currency
Sát thương4,86020,000 silver currency5,22060,000 silver currency5,580240,000 silver currency5,940600,000 silver currency6,3001,200,000 silver currency2,120,000 silver currency
Toàn bộ8,602,500silver currency
GRIMLOK 2019 - 2022