Tacticool

Bộ Đẩy Trọng Lực Landau

Vũ khí đặc biệt này có thể di chuyển một số vật thể tĩnh / vật lý như xe hơi, cửa ra vào và tất cả các loại mảnh vỡ.

Thông tin sơ lược

Ngoại hìnhChỉ số gốcMô tảGiá
Lực đẩyHồi lại (giây)Tầm đẩy (m)
special9,000126

Tác động trọng lực lên các vật thể (không phải con người).

160,000silver currency

Thông tin nâng cấp

Nâng cấpLevel 1Level 2Level 3Level 4Level 5Toàn bộ
Lực đẩy10,35030,000silver currency11,700120,000silver currency13,050380,000silver currency14,400900,000silver currency15,7501,700,000silver currency3,130,000silver currency
Hồi lại (giây)10.825,000silver currency9.665,000silver currency8.4270,000silver currency7.2670,000silver currency61,300,000silver currency2,330,000silver currency
Tầm đẩy (m)6.620,000silver currency7.260,000silver currency7.8240,000silver currency8.4600,000silver currency91,200,000silver currency2,120,000silver currency
Toàn bộ7,580,000silver currency
GRIMLOK 2019 - 2022