Tacticool

Mìn định hướng

Mìn định hướng là một loại chất nổ khác. Nó có thể đặt trên mặt đất hoặc bám vào thứ gì đó, và tự động phát nổ khi kẻ địch hoặc vật thể di chuyển vào trong phạm vi. Vụ nổ mang tính định hướng, nghĩa là nếu bạn ở đằng sau nó, bạn sẽ an toàn.

Thông tin sơ lược

Ngoại hìnhChỉ số gốcMô tảGiá
Số lượng mìn có thể đặtHồi lại (giây)Sát thươngTầm kích hoạt (m)
special1165,2001

Mìn với khả năng định hướng vụ nổ.

120,000silver currency

Thông tin nâng cấp

Nâng cấpLevel 1Level 2Level 3Level 4Level 5Toàn bộ
Số lượng mìn có thể đặt225,000silver currency365,000silver currency4270,000silver currency5670,000silver currency61,300,000silver currency2,330,000silver currency
Hồi lại (giây)14.420,000silver currency12.860,000silver currency11.2240,000silver currency9.6600,000silver currency81,200,000silver currency2,120,000silver currency
Sát thương5,98010,000silver currency6,76050,000silver currency7,540180,000silver currency8,320460,000silver currency9,100900,000silver currency1,600,000silver currency
Tầm kích hoạt (m)310,000 silver currency3.350,000 silver currency3.6180,000 silver currency3.9460,000 silver currency4.3900,000 silver currency1,600,000 silver currency
Toàn bộ7,650,000silver currency
GRIMLOK 2019 - 2022