Tacticool

Mìn

Đặt "anh bạn tròn nhở" trong một bụi rậm hoặc phía sau góc và chờ đợi nạn nhân của bạn!

Thông tin sơ lược

Ngoại hìnhChỉ số gốcMô tảGiá
Số lượng mìn có thể đặtHồi lại (giây)Tầm nổ (m)Tầm kích hoạt (m)
special1164.51

Có thể đặt được, phát nổ và gây sát thương diện rộng.

5,000silver currency

Thông tin nâng cấp

Nâng cấpLevel 1Level 2Level 3Level 4Level 5Toàn bộ
Số lượng mìn có thể đặt230,000silver currency370,000silver currency4300,000silver currency5740,000silver currency61,500,000silver currency2,640,000silver currency
Hồi lại (giây)14.410,000silver currency12.850,000silver currency11.2180,000silver currency9.6460,000silver currency8900,000silver currency1,600,000silver currency
Tầm nổ (m)510,000silver currency5.450,000silver currency5.9180,000silver currency6.3460,000silver currency6.8900,000silver currency1,600,000silver currency
Tầm kích hoạt (m)1.320,000 silver currency1.660,000 silver currency1.9240,000 silver currency2.2600,000 silver currency2.51,200,000 silver currency2,120,000 silver currency
Toàn bộ7,960,000silver currency
GRIMLOK 2019 - 2022