Tacticool

RPG

RPG, bắn tên lửa đi thẳng theo hướng bạn đang nhìn. Có phạm vi hạn chế.

Thông tin sơ lược

Ngoại hìnhChỉ số gốcMô tảGiá
Thời gian ngắm trước khi bắn (giây)Hồi lại (giây)Tầm nổ (m)Sát thương
special1.5253.816,000

Bắn tên lửa đi thẳng về phía trước.

70,000silver currency

Thông tin nâng cấp

Nâng cấpLevel 1Level 2Level 3Level 4Level 5Toàn bộ
Thời gian ngắm trước khi bắn (giây)1.320,000silver currency160,000silver currency0.8240,000silver currency0.5600,000silver currency0.31,200,000silver currency2,120,000silver currency
Hồi lại (giây)22.520,000silver currency2060,000silver currency17.5240,000silver currency15600,000silver currency12.51,200,000silver currency2,120,000silver currency
Tầm nổ (m)4.215,000silver currency4.655,000silver currency5210,000silver currency5.4530,000silver currency5.8950,000silver currency1,760,000silver currency
Sát thương17,28015,000 silver currency18,56055,000 silver currency19,840210,000 silver currency21,120530,000 silver currency22,4001,000,000 silver currency1,810,000 silver currency
Toàn bộ7,810,000silver currency
GRIMLOK 2019 - 2022