Tacticool

Khiên chống đạn

Tạo nên lớp bảo vệ làm giảm sát thương từ đạn và các vật thể nhỏ. Chỉ sử dụng với vũ khí phụ.

Thông tin sơ lược

Ngoại hìnhChỉ số gốcMô tảGiá
Thời gian thao tác (giây)Sát thương nhận vàoTốc độ di chuyểnTốc độ bắn
special230%50%100%

Giảm sát thương từ đạn của địch, bù lại sẽ giảm tốc độ di chuyển của bản thân.

200,000silver currency

Thông tin nâng cấp

Nâng cấpLevel 1Level 2Level 3Level 4Level 5Toàn bộ
Thời gian thao tác (giây)1,830,000silver currency1,670,000silver currency1,4300,000silver currency1,2750,000silver currency11,500,000silver currency2,650,000silver currency
Sát thương nhận vào26%30,000silver currency22%70,000silver currency18%300,000silver currency14%750,000silver currency10%1,500,000silver currency2,650,000silver currency
Tốc độ di chuyển53%30,000silver currency57%70,000silver currency62%300,000silver currency68%750,000silver currency75%1,500,000silver currency2,650,000silver currency
Tốc độ bắn105%30,000 silver currency111%70,000 silver currency118%300,000 silver currency126%750,000 silver currency135%1,500,000 silver currency2,650,000 silver currency
Toàn bộ10,600,000silver currency
GRIMLOK 2019 - 2022