Tacticool

Lựu đạn khói

Khi va chạm sẽ tạo ra một đám mây khói khiến việc nhắm mục tiêu là không thể.

Thông tin sơ lược

Ngoại hìnhChỉ số gốcMô tảGiá
Số lượngHồi lại (giây)Tầm ảnh hưởng (m)Thời gian ảnh hưởng (giây)
special1164.512

Đạn, không nhắm qua khói được.

20,000silver currency

Thông tin nâng cấp

Nâng cấpLevel 1Level 2Level 3Level 4Level 5Toàn bộ
Số lượng225,000silver currency3100,000silver currency4310,000silver currency5750,000silver currency61,400,000silver currency2,585,000silver currency
Hồi lại (giây)14.420,000silver currency12.880,000silver currency11.2250,000silver currency9.6600,000silver currency81,100,000silver currency2,050,000silver currency
Tầm ảnh hưởng (m)515,000silver currency5.560,000silver currency5.9190,000silver currency6.4450,000silver currency6.9800,000silver currency1,515,000silver currency
Thời gian ảnh hưởng (giây)13.810,000 silver currency15.640,000 silver currency17.4130,000 silver currency19.2300,000 silver currency21600,000 silver currency1,080,000 silver currency
Toàn bộ7,230,000silver currency
GRIMLOK 2019 - 2022