Tacticool

Súng xung điện

Súng xung điện sẽ làm choáng kẻ thù của bạn nếu anh ta đang chịu tác dụng từ adrenaline, nếu không bạn sẽ chỉ làm chậm địch.

Thông tin sơ lược

Ngoại hìnhChỉ số gốcMô tảGiá
Hồi lại (giây)Tầm bắn (m)Choáng / Làm chậm (giây)Mức độ làm chậm
special166.53.530%

Gây sốc và làm choáng kẻ thù. Tác dụng chống adrenaline.

200,000silver currency

Thông tin nâng cấp

Nâng cấpLevel 1Level 2Level 3Level 4Level 5Toàn bộ
Hồi lại (giây)14.425,000silver currency12.870,000silver currency11.2275,000silver currency9.6700,000silver currency81,400,000silver currency2,470,000silver currency
Tầm bắn (m)7.235,000silver currency7.980,000silver currency8.6350,000silver currency9.3850,000silver currency9.81,700,000silver currency3,015,000silver currency
Choáng / Làm chậm (giây)1.7545,000silver currency2.190,000silver currency2.45400,000silver currency2.81,000,000silver currency3.152,000,000silver currency3,535,000silver currency
Mức độ làm chậm35%20,000 silver currency40%60,000 silver currency45%250,000 silver currency50%600,000 silver currency55%1,200,000 silver currency2,130,000 silver currency
Toàn bộ11,150,000silver currency
GRIMLOK 2019 - 2022