Tacticool

Tạo hình vũ khí

Thiết kế đặc biệt của súng có thể lấy từ Clan Pass.

Cận chiến

Ngoại trangTênĐiểm cộng chỉ số
modelGENTLE KISS+0,97 Tốc độ di chuyển
modelBATON+0,97 Tốc độ di chuyển
modelCLEAVER+0,97 Tốc độ di chuyển
modelHORROR+1,94 Tốc độ di chuyển
modelDESPAIR+0,97 Tốc độ di chuyển
modelHOPE+1,94 Tốc độ di chuyển
modelTACTICAL SHOVEL+0,97 Tốc độ di chuyển
modelKATANA+0,97 Tốc độ di chuyển
modelZIGGY+0,97 Tốc độ di chuyển

Súng lục

Ngoại trangTênĐiểm cộng chỉ số
modelSPITTER+1,1 Tốc độ di chuyển
modelGLUCK18-C+1,1 Tốc độ di chuyển
modelGOLDEN GLUCK18-C+2,2 Tốc độ di chuyển
modelBERTA R93+1,1 Tốc độ di chuyển
modelDICTATOR+2,2 Tốc độ di chuyển
modelNINETECH+2,2 Tốc độ di chuyển

Súng tiểu liên

Ngoại trangTênĐiểm cộng chỉ số
modelCORVET+2.1 Tốc độ di chuyển
modelSM50+2.1 Tốc độ di chuyển
modelFLASH TO FLESH+2.1 Tốc độ di chuyển
modelPZD C+2.1 Tốc độ di chuyển
modelBOZON+2.1 Tốc độ di chuyển

Súng săn

Ngoại trangTênĐiểm cộng chỉ số
modelPAS6+2.1 Tốc độ di chuyển
modelSOURCE+2.1 Tốc độ di chuyển
modelHAIL+2.1 Tốc độ di chuyển
modelGRANDMASTER+2.1 Tốc độ di chuyển
modelREMMY 14+2.1 Tốc độ di chuyển

Súng trường

Ngoại trangTênĐiểm cộng chỉ số
modelOLD WAR+12,61 Tốc độ nhả đạn
modelE2 PARAJUMPER+12,61 Tốc độ nhả đạn
modelQQ-95+12,61 Tốc độ nhả đạn
modelQQ-95 GOLDEN+12,61 Tốc độ nhả đạn
modelIAR-21+12,61 Tốc độ nhả đạn
modelAUCH+12,61 Tốc độ nhả đạn

Súng bắn tỉa

Ngoại trangTênĐiểm cộng chỉ số
modelGF 24+2 Tốc độ nhả đạn
modelMX2020+2 Tốc độ nhả đạn
modelSEE ME NOT+2 Tốc độ nhả đạn
modelCT 200M+2 Tốc độ nhả đạn
modelTICKLE X3+2 Tốc độ nhả đạn

Súng máy

Ngoại trangTênĐiểm cộng chỉ số
modelMAXIMUS+10,7 Độ chính xác
modelPOLOVEC+10,7 Độ chính xác
modelSTOPPER+10,7 Độ chính xác
modelPRK+10,7 Độ chính xác
GRIMLOK 2019 - 2022