Tacticool

Súng lục

Súng lục là một loại Vũ khí phụ trong Tacticool. Vũ khí thuộc lớp này cung cấp tốc độ di chuyển cao nhất trong trò chơi bù lại sát thương và tốc độ bắn thấp. Có 5 khẩu súng lục trong trò chơi có thể được mua bằng Bạc. Chúng cũng có thể được nâng cấp để tăng sát thương.

Danh sách súng lục

Có 5 khẩu súng lục trong trò chơi có thể được mua bằng Bạc. Chúng cũng có thể được nâng cấp để tăng sát thương.

Ngoại hình/TênSát thươngLượng đạnTốc độ nhả đạnĐộ chính xácTầm bắn (m)Tốc độ di chuyểnGiá thành
weaponGluck 16 (MK I)1051024015010110Free
weaponWayne (MK III)243102281591011088,000silver currency
weaponK1914 (MK IV)3271021616410110205,000silver currency
weaponForest Turkey (MK V)4261020416810110465,000silver currency
weaponMack (MK VI)1913054017310110915,000silver currency

Quy trình nâng cấp

Cũng giống như bất kỳ lớp Vũ khí nào khác, súng lục có thể được nâng cấp bằng Bạc hoặc Vàng để tăng sát thương. Có 15 Cấp độ nâng cấp cho mỗi vũ khí, với mỗi Cấp độ tăng thêm 8 điểm Điểm sát thương. Ngoại lệ duy nhất là Mack (MK VI) chỉ nhận được 3 Điểm sát thương cho mỗi cấp độ nâng cấp.

TênSát thương (Giá thành)Toàn bộ
LVL 1LVL 2LVL 3LVL 4LVL 5LVL 6LVL 7LVL 8LVL 9LVL 10LVL 11LVL 12LVL 13LVL 14LVL 15
Gluck 16 (MK I)1051131,450silver currency1211,800silver currency1292,200silver currency1372,600silver currency1453,000silver currency1533,350silver currency16137gold currency16941gold currency17745gold currency18549gold currency19353gold currency20157gold currency20961gold currency21764gold currency14,400silver currency407gold currency
Wayne (MK III)2432518,650silver currency25910,900silver currency26713,200silver currency27515,500silver currency28317,800silver currency29120,100silver currency299225gold currency307245gold currency315270gold currency323295gold currency331315gold currency339340gold currency347365gold currency355385gold currency86,150silver currency2,440gold currency
K1914 (MK IV)32733518,400silver currency34323,300silver currency35128,200silver currency35933,100silver currency36738,100silver currency37543,000silver currency383480gold currency391530gold currency399575gold currency407625gold currency415675gold currency423725gold currency431775gold currency439825gold currency184,100silver currency5,210gold currency
Forest Turkey (MK V)42643430,500silver currency44238,500silver currency45047,000silver currency45855,000silver currency46663,000silver currency47471,500silver currency482795gold currency490875gold currency498960gold currency5061,040gold currency5141,120gold currency5221,205gold currency5301,285gold currency5381,365gold currency305,500silver currency8,645gold currency
Mack (MK VI)191194110,000silver currency197135,000silver currency200166,000silver currency203195,500silver currency206224,000silver currency209253,000silver currency212282,000gold currency215310,000gold currency218340,000gold currency221370,000gold currency224400,000gold currency227425,000gold currency230455,000gold currency233485,000gold currency4,150,500silver currency
GRIMLOK 2019 - 2022