Tacticool

Vũ khí nguyên mẫu

Vũ khí nguyên mẫu là một loại Vũ khí Chính trong Tacticool. Vũ khí thuộc lớp này là mô hình thử nghiệm có cơ chế chơi độc đáo.

Ngoại hình/TênLực/Sát thươngLượng đạnTốc độ nhả đạnĐộ chính xácThời gian nạp đạn (giây)Tầm bắn (m)Bán kính sát thương (m)Tốc độ di chuyểnMô tảGiá thành
weaponSMS41
9,00012050-100024.565

Một vũ khí mạnh mẽ gây sát thương khủng khiếp cho bất kỳ mục tiêu sống nào. Bắn thủ công và cần một chút thời gian để nhắm. Để nhắm, nhấn và giữ nút "bắn".

2,700,000silver currency
weaponMGL39
10,0006190205.53.590

Súng phóng lựu liên thanh. Sử dụng 1 cách thủ công. Thời gian ngắm bắn ảnh hưởng đến tầm bắn và số đạn được bắn ra.

2,700,000silver currency

Phụ kiện hỗ trợ súng nguyên bản

Súng nguyên bản SMS41 - mod nòng súng
CommonUncommonRareEpicLegendary
mod+5% Độ rộng khóa tâm mod+10% Độ rộng khóa tâm mod+15% Độ rộng khóa tâm mod+20% Độ rộng khóa tâm mod+10% Tầm bắn+20% Độ rộng khóa tâm
mod+3% Tầm bắnmod+5% Tầm bắnmod+7% Tầm bắnmod+10% Tầm bắn
mod+3% Tốc độ khóa tâmmod+5% Tốc độ khóa tâmmod+7% Tốc độ khóa tâmmod+10% Tốc độ khóa tâmmod+10% Tầm bắn+10% Tốc độ khóa tâm
Súng nguyên bản SMS41 - mod ống ngắm
CommonUncommonRareEpicLegendary
mod+5% Độ rộng khóa tâm mod+10% Độ rộng khóa tâm mod+15% Độ rộng khóa tâm mod+20% Độ rộng khóa tâm mod+8% Tầm nhìn+20% Độ rộng khóa tâm
mod+2% Tầm nhìnmod+4% Tầm nhìnmod+6% Tầm nhìnmod+8% Tầm nhìn
mod+3% Tốc độ khóa tâmmod+5% Tốc độ khóa tâmmod+7% Tốc độ khóa tâmmod+10% Tốc độ khóa tâmmod+8% Tầm nhìn+10% Tốc độ khóa tâm
Súng nguyên bản SMS41 - mod hộp thu thanh đẩy
CommonUncommonRareEpicLegendary
mod+3% Tốc độ di chuyểnmod+5% Tốc độ di chuyểnmod+7% Tốc độ di chuyểnmod+10% Tốc độ di chuyểnmod+15% Tốc độ thay đạn+10% Tốc độ di chuyển
mod+6% Tốc độ thay đạnmod+9% Tốc độ thay đạnmod+12% Tốc độ thay đạnmod+15% Tốc độ thay đạn
mod+3% Tầm bắnmod+5% Tầm bắnmod+7% Tầm bắnmod+10% Tầm bắnmod+15% Tốc độ thay đạn+10% Tầm bắn

mods-tree.tableheading7

Súng nguyên bản MGL39 - Mod truyền động
CommonUncommonRareEpicLegendary
mod+4% Tốc độ di chuyểnmod+7% Tốc độ di chuyểnmod+10% Tốc độ di chuyểnmod+14% Tốc độ di chuyểnmod+14% Tốc độ di chuyển+4 Độ rộng băng đạn
mod+1 Độ rộng băng đạnmod+2 Độ rộng băng đạnmod+3 Độ rộng băng đạnmod+4 Độ rộng băng đạn
mod+6% Tốc độ thay đạnmod+10% Tốc độ thay đạnmod+15% Tốc độ thay đạnmod+20% Tốc độ thay đạnmod+20% Tốc độ thay đạn+4 Độ rộng băng đạn
Súng nguyên bản MGL39 - Mod đạn lựu
CommonUncommonRareEpicLegendary
mod+5% Tầm nổmod+10% Tầm nổmod+15% Tầm nổmod+20% Tầm nổmod+20% Tầm nổ+20% Sát thương
mod+6% Sát thươngmod+10% Sát thươngmod+15% Sát thươngmod+20% Sát thương
mod+4% Tầm bắnmod+6% Tầm bắnmod+9% Tầm bắnmod+12% Tầm bắnmod+12% Tầm bắn+20% Sát thương
Súng nguyên bản MGL39 - Mod nòng súng
CommonUncommonRareEpicLegendary
mod+25% Độ chính xácmod+40% Độ chính xácmod+60% Độ chính xácmod+80% Độ chính xácmod+80% Độ chính xác+15% Tốc độ khóa tâm
mod+4% Tốc độ khóa tâmmod+7% Tốc độ khóa tâmmod+11% Tốc độ khóa tâmmod+15% Tốc độ khóa tâm
mod+9% Tốc độ khai hỏamod+15% Tốc độ khai hỏamod+22% Tốc độ khai hỏamod+30% Tốc độ khai hỏamod+30% Tốc độ khai hỏa+15% Tốc độ khóa tâm
GRIMLOK 2019 - 2022